Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

20 lutego odbyło się we Wrocławiu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klastra Innowacyjna Medycyna.  W trakcie obrad zarząd przedstawił obecnym członkom zakres zrealizowanych w 2013 prac oraz sprawozdanie finansowe. Część obrad stanowiła również dyskusja dotycząca kluczowych zdaniem obecnych kierunkowo rozwoju organizacji w nadchodzącym roku. Za kluczową uznano dalszą intensywną promocję klastra w celu rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

W trakcie obrad miały również wybory uzupełniające do Zarządu. W  ich wyniku Zarząd został zasilony trzema nowymi członkami w osobach Pana Piotra Polańskiego, Piotra Terczyńskiego oraz Mieczysława Ostrowskiego. „Witamy na pokładzie”.

 

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.