Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Spotkanie klastów medycznych

Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej spełnia swoje cele jeszcze przed inauguracją wydarzenia. Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED, organizator panelu medycznego na I Światowym Kongresie Klastrów w Dąbrowie Górniczej, zaprosił do dyskusji i współpracy inne klastry medyczne działające na rynku Polskim.

W myśl przysłowia, że „duży może więcej” zapoczątkowana została we Wrocławiu inicjatywa klastrowa współpracy w obszarze klastrów medycznych. Dokładnie 10 lutego 2015 roku we Wrocławiu, w siedzibie Data Technopark, Koordynatora Klastra E-zdrowie odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę w obszarze medycyny i ochrony zdrowia.

Gospodarzem spotkania był Pan Romuald Litwin – Prezes Klastra E-zdrowie. W spotkaniu udział również wzięli Pan Bartosz Hajncz- Prezes Klastra Innowacyjna Medycyna oraz towarzyszące mu Panie: Ilona Trześniewska-Radojewska – Koordynator Klastra, Iwona Wójcik – Dyrektor Biura Klastra, Pan Tomasz Szelągowski – Prezes Klastra Nowoczesna Medycyna, Pan Witold Pałys oraz Pani Anna Kaczmarek i Pan Tomasz Leśniak -Wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED.

To pierwsza taka inicjatywa klastrowa w obszarze klastrów medycznych w Polsce. Chociaż każdy sam z powodzeniem realizuje wpisane w statutach i regulaminach cele to mimo wszystko klastry wspólnie chcą kształtować i rozwijać branże medyczną w Polsce. Cykliczne spotkania partnerów zaowocują między innymi powstaniem platformy współpracy i informacji. Trzeba natomiast pamiętać, że medycyna to przede wszystkim zachód i tamtejsze osiągnięcia w tej dziedzinie, dlatego współpraca klastrów ma wyjść również poza granice Polski w poszukiwaniu Partnerów i projektów o zasięgu międzynarodowym. Pierwszą okazją do przedyskutowania kwestii zdrowia publicznego i najlepszych osiągnięć w specjalistyce na forum międzynarodowym będzie wspomniany wcześniej Światowy Kongres Klastrów, w którym wezmą udział klastry wszystkich kontynentów, przedstawiciele ponad 83 państw, władz krajowych i tych na szczeblu Unii Europejskiej.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.