Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Contact

Klaster Innowacyjna Medycyna
ul. Żelazna 34
53-428 Wrocław

NIP: 8943045434
Regon: 022115996
KRS: 0000458064

BZWBK 60109023980000000120972828

tel./fax. +48 71 349 80 63
biuro@innowacyjnamedycyna.eu

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.