Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Executive Board

Bartosz Hajncz – Chairman

Honorata Dudek-Frysiak – ViceChairman

Piotr Polański – ViceChairman

Agnieszka Bienkowska Beń – Board member

Mariusz Domański – Board member

Mieczysław Ostrowski – Board member

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.