Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Zarząd Klastra

Bartosz Hajncz – Prezes

Bartosz Greczner – Wiceprezes

Agnieszka Bienkowska – Beń – Skarbnik

Paweł Serafin – Sekretarz

Mariusz Domański – Członek Zarządu

Marek Dymkowski – Członek Zarządu

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.