Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Misja

Misja Klastra

Misją Klastra jest aktywizacja współpracy i integracja w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych, działających lub wyrażających chęć współpracy i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia.

Tworzenie i wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w ramach Klastra w kierunku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i okołomedyczne, rozszerzanie oferty usług medycznych dzięki implementowaniu nowych technologii medycznych, materiałów, narzędzi oraz leków.

Łącząc potencjał pracodawców branży medycznej i jednostek naukowo-badawczych, tworzymy innowacyjne środowisko rozwoju przedsiębiorczości.

Wspieramy i inicjujemy współpracę na rzecz innowacji w branży medycznej.

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.