Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Rozwój Klastra Innowacyjna medycyna II

collage

Projekt pn. „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna II” był realizacją zadania publicznego,  finansowanego ze źródeł Samorządu Województwa dolnośląskiego. Celem tego projektu był  dalszy rozwój naszego Klastra oraz promocja idei clusteringu wśród przedsiębiorców z sektora
MŚP branży medycznej Dolnego Śląska. Głównym obszarem zaplanowanych działań było podniesienie świadomości kadr medycznych w zakresie wyzwań dla gospodarki i polityki zdrowotnej związanych m. in. z zapewnieniem właściwej opieki medycznej osobom starszym. Realizacja projektu przyczyniła się do  nawiązania współpracy z norweskimi instytucjami. W oparciu o doświadczenia partnerów zagranicznych rozpoczęliśmy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które znajdą zastosowanie w placówkach medycznych Klastra Innowacyjna Medycyna.

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.