Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Zostań członkiem

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zacznij czerpać korzyści z uczestnictwa w Klastrze!

Wyślij zgłoszenie
Wspólne badania
Wspólne badania
Analiza rynku
Analiza rynku
Wspólne przedsiewziecia
Wspólne przedsiewziecia
Dostepnosc informacji
Dostepnosc informacji
Konferencje i sympozja
Konferencje i sympozja
Programy edukacyjne i szkoleniowe
Programy edukacyjne i szkoleniowe

Razem dla innowacji

dla zdrowego

Dolnego Śląska

Razem wyznaczamy standardy

Pakiet korzyści dla przedsiębiorców

Transfer innowacji, programy profilaktyczne i edukacyjne.
Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów.

Podniesienie kompetencji kadry medycznej Dolnego Śląska i zadowoleni pacjenci.

Współpraca biznesu i samorządu, nowe inwestycje w regionie
Dostęp do środków zewnetrznego finansowania (środki publiczne, fundusze UE).

Udział w tematycznych i specjalistycznych szkoleniach.
Dostęp do wiedzy, know-how i wyników badań oraz wspólne przedsięwzięcia.

Tworzenie grup zakupowych i negocjacyjnych. Promocja członków Klastra.
Networking, forum współpracy, kojarzenie przedsiębiorców.

Aktualności

Klaster Innowacyjna Medycyna wszystkim chętnym zamierza umożliwić wejście do systemu Opieki Koordynowanej oraz dalsze wsparcie obsługi i szkoleń w tym zakresie.

Szanowni Państwo, Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie z „Porozumieniem Zielonogórskim” Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”. 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. IT w Służbie Zdrowia.

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.