Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Bezpłatny Portal monitorowanieprawa.pl

Szanowni Państwo,

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie z „Porozumieniem Zielonogórskim” Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”. 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych tj. reprezentatywne,  branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu.

W wyniku realizacji projektu powstał portal ABC STANOWIENIA PRAWA www.monitorowanieprawa.pl stanowiący elastyczny „żyjący” pakiet informacyjny „jak skutecznie monitorować prawo” w kraju, który udostępnia bezpłatnie zasoby umożliwiające:

  1. bieżące śledzenie zmian prawa,
  2. udział w procesie tworzenia prawa gospodarczego i prawa pracy w kraju,
  3. zwiększenie wiedzy w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.

Dostępne różne narzędzia  wspierające włączenie się w aktywne monitorowanie legislacji do wykorzystania

w zależności od potrzeb obejmują:
  1. ciekawe artykuły pomocne w rozpoczęciu monitoringu legislacji z dziedzin PRAWO GOSPODARCZE, PRAWO PRACY, ZASADY LEGISLACJI W POLSCE, SPOSOBY I MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA ZMIAN PRAWA GOSPODARCZEGO I PRACY,
  2.  możliwość zgłaszania uwag do projektów zmian prawa wg autorskiego narzędzia on-line, dyskusji, wymiany doświadczeń z procesu monitorowania prawa,
  3.  autorskie szkolenia e-learning z możliwością weryfikacji stopnia przyswojenia wiedzy z tematyki legislacji i procesu stanowienia prawa,
  4. praktyczny poradnik upowszechniający autorski model monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy Partnerstwa.

Z uwagi na prowadzoną działalność reprezentującą środowisko organizacji pracodawców Klaster Innowacyjna Medycyna deklaruje wsparcie dla Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w upowszechnieniu efektów projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości  i promocja procesu monitorowania legislacji”, w szczególności zalet wykorzystania dla celów własnej działalności dostępnych bezpłatnie zasobów portalu:   www.monitorowanieprawa.pl.
Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z różnorodnych zasobów powstałego portalu www.monitorowanieprawa.pl

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.