Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Klaster Innowacyjna Medycyna wszystkim chętnym zamierza umożliwić wejście do systemu Opieki Koordynowanej oraz dalsze wsparcie obsługi i szkoleń w tym zakresie.

Szanowni Państwo, Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie z „Porozumieniem Zielonogórskim” Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”. 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. IT w Służbie Zdrowia.

Szanowni Państwo, w listopadzie 2018 roku zakończyliśmy realizację Projektu pt. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG”, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na kursy podstawowe USG (jama brzuszna) oraz kursy zaawansowane (USG narządów szyi, USG dzieci), realizowane w 2018 roku, w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęliśmy nabór uczestników w ramach projektu pt. „Doskonalenie zawodowe lekarzy POZ w zakresie profilaktyki i diagnostyki z wykorzystaniem USG”. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą strony robieusg.pl W tym roku odbędą się tylko kursy podstawowe USG jamy brzusznej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w  ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

Dzień dobry, w związku z rozpoczęciem naboru na szkolenia pielęgniarek, w tym: ordynacja leków i wystawianie recept (moduł 1 i 2), wywiad i badanie fizykalne, wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, kurs specjalistyczny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego zapraszamy pielęgniarki zatrudnione w placówkach członków Klastra do zgłoszenia się na szkolenia.

ZAWIADOMIENIE o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjna Medycyna w dniu 27.06.2017r. Szanowni Państwo. Niniejszym informujemy, że dniu 27.06.2017 r. (wtorek) w siedzibie Klastra przy ulicy Fabrycznej 10, bud. D2 o godzinie 18:00 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Klastra Innowacyjna Medycyna,

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.