Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

News

NZOZ Kolmed S.C.

ul.Kolejowa 8
58-100 Świdnica
tel.: +48 748 569 518
e-mail: kolmed@wp.pl

Posted in: members

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.