Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Almas House in Poland

Fotolia_baner

Projekt „Almas House in Poland” jest realizowany w okresie od 1 września 2015 roku do 30 kwietnia 2016 r. Projekt koncentruje się na problemie starzejącego się społeczeństwa w Polsce i konieczności podniesienia standardów opieki nad osobami starszymi poprzez implementację wzorców norweskich. Celem projektu jest stworzenie sieci wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy członkami Klastra Innowacyjna Medycyna a norweskimi partnerami, którymi są: Centrum Zasobów Geriatrycznych- jednostka urzędu miasta Oslo oraz największy skandynawski klaster medyczny OsloMedtech. Na realizację projektu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach środków Norway Grants, których Operatorem jest polskie Ministerstwo Zdrowia.

W dniach 17-21 listopada 2015, przedstawiciele Klastra Innowacyjna Medycyna odbyli wizytę studyjną u norweskich partnerów. W trakcie wizyty odbyły się prezentacje, spotkania i warsztaty dotyczące możliwości przeniesienia i dostosowania koncepcji Alma Hus do polskich warunków.

Projekt Almas House Polska jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa na poziomie Programu PL07.

 

Prezentacje dotyczące Almas House:

Almas House in Poland
Alma Hus Hukommelsesklinikken
PPT Polen 2015

 Film na temat Almas House:

pl_eog

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą.

 

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.