Klaster Innowacyjna Medycyna

 • de
 • en
 • pl

Pakiet korzyści dla członków Klastra

 • oferty dedykowane dla członków Klastra, w tym preferencyjne zakupu, finansowanie

     szczególnie  w zakresie administrowania i kosztów działalności

 • udział we wspólnych projektach, także w zakresie współpracy

     z innymi klastrami medycznymi i niemedycznymi

 • wymiana doświadczeń i transfer wiedzy poprzez organizowanie seminariów

     i warsztatów, współpracę z ośrodkami B+R

 • stworzenie wspólnych zespołów eksperckich do opracowania konkretnych projektów,

     prowadzenie działań analitycznych

 • możliwość korzystania z doradztwa specjalistów np. w zakresie public relations,

     funduszy  europejskich,doradztwa biznesowego, obsługi prawnej i ubezpieczeniowej

 • możliwość pozyskania dotacji z UE lub innych funduszy w ramach projektu dla

     przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze

 • wspólna reprezentacja członków Klastra na rynku – wspólne ofertowanie, wspólna

     promocja i marketing, wykreowanie marki Klastra

 • obniżenie kosztów działalności podmiotu gospodarczego, szczególnie  w zakresie

     administrowania i kosztów działalności

 • ułatwienie zarządzania zasobami ludzkimi poprzez stworzenie możliwości

     zatrudnienia/praktyki dla studentów uczelni lub pracowników innych podmiotów

     leczniczych, mających przerosty zatrudnienia lub podległych restrukturyzacji

     

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.