Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Kongres Klastrów w Strasburgu

W dniach 18-19 marca br. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbył się Kongres Klastrów Europejskich.

Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie France Clusters, przy wsparciu władz administracyjnych regionu Alzacja, Parlamentu Europejskiego oraz innych organizacji europejskich zrzeszających klastry.

W kongresie wzięło udział ponad 400 osób reprezentujących kraje Europejskie, Afrykę oraz Bliski Wschód. Klaster Innowacyjna Medycyna również uczestniczył w tym niezwykle ważnym wydarzeniu. Osobą reprezentującą i aktywnie uczestniczącą w odbywających się debatach i dyskusjach był nasz Prezes Pan Bartosz Hajncz.

Formuła kongresu zakładała wymianę doświadczeń i opinii dotyczących takich kwestii jak codzienne zarządzanie organizacjami klastrowymi, współpracę pomiędzy ośrodkami naukowo badawczymi, a przedsiębiorcami w celu komercjalizacji badań, budowanie pozycji rynkowej klastrów jako podmiotów powołanych do realizacji celów gospodarczych, budowanie relacji wewnątrz klastrowych, czy internacjonalizacja działań klastrów i praktyczne aspekty współpracy ponadnarodowej przy aplikowaniu o wspólne projekty.

W trakcie dwudniowych obrad odbyło się kilkadziesiąt równoległych sesji ogólnych oraz warsztatów tematycznych. Poruszano tematy dotyczące współpracy ponadnarodowej roli klastrów w realizacji założeń unijnych perspektywy 2020, a także roli administracji poszczególnych państw w procesie wsparcia inicjatyw klastrowych.

Szczegółowy program omawianych tematów i zagadnień mogą Państwo znaleźć w linku poniżej.

EuropeanClusterDays.eu/…/ECD_PROGRAM_GLOBAL_EN.pdf

Dwudniowe warsztaty z zakresu szeroko rozumianej problematyki Medical Technology and Life Science, były doskonałą okazją do zaprezentowania naszego Klastra na forum międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem naszej oferty i oczekiwań w zakresie współpracy. Wyjazd do Strasbourga zaowocował nie tylko nawiązanymi licznymi kontaktami, ale również wieloma pomysłami na realizację wspólnych projektów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż Klaster Innowacyjna Medycyna znalazł się w wąskiej, elitarnej grupie podmiotów, które reprezentowały Polskę w tym symbolicznym miejscu jakim jest Parlament Europejski. W trakcie rozmów plenarnych i kuluarowych podkreślaliśmy konieczność przedefiniowania celów wspólnej polityki europejskiej jako szansy na dzielenie się przez kraje tzw. „Starej Europy” doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z państwami Regionu Bałtyckiego, Europy Wschodniej i Południowej.

Więcej informacji o wydarzeniu, wraz z fotorelacjami znajdą Państwo pod adresem:

EuropeanClusterDays.eu

IMG_0333 11115595_903848816302733_7563195836492135273_n 11103023_903851079635840_2579040477275723485_n 11100078_903848286302786_7348330353011272218_n 11081270_903848572969424_3477262530497476986_n 11041666_903851229635825_4607935938857237814_n 21264_903848779636070_1057247497791600504_n

zdjęcia pochodzą ze strony organizatora wydarzenia

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.