Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem

15 czerwca 2015 roku podpisaliśmy ramową umowę dotyczącą współpracy o charakterze naukowo-badawczym oraz edukacyjnym z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Stając się oficjalnym partnerem najlepszej uczelni medycznej w regionie, uzyskaliśmy dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych oraz szerokie perspektywy transferu innowacji z uczelni do biznesu.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.