Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Projekt Klastra pt. „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna II”

 

collage

Szanowni Państwo, 
Pragniemy Państwa poinformować, że dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w dniu 15. września 2014 r. 
rozpoczęliśmy nowy Projekt Klastra pt. „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna II”.
Celem tego Projektu jest dalszy rozwój naszego Klastra oraz promocja 
idei clusteringu wśród przedsiębiorców z sektora MŚP branży medycznej 
Dolnego Śląska. Głównym celem zaplanowanych działań jest podniesienie 
świadomości kadr medycznych w zakresie wyzwań dla gospodarki i polityki 
zdrowotnej związanych m. in. z zapewnieniem właściwej opieki medycznej 
osobom starszym, opracowaniu wspólnego standardu obsługi pacjenta dla 
placówek medycznych zrzeszonych w Klastrze, w tym wypracowanie rozwiązań 
umożliwiających stworzenie innowacyjnego standardu wdrażania systemu 
zastępstw. Wdrożenie proponowanego systemu pogłębi wzajemne powiązania 
kooperacyjne pomiędzy Członkami Klastra. Projekt ten będzie trwać tylko  
3 miesiące, jednakże jest ogromnym wyzwaniem, które za pośrednictwem osób 
bezpośrednio zaangażowanych w rozwój Klastra może przełożyć się na kolejne 
Projekty, a także na nowe innowacyjne rozwiązania, mające zastosowanie 
u Członków Klastra Innowacyjna Medycyna.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.