Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Warsztaty projetu TITTAN

W dniu 29 listopada 2016 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Planuje ponownie zorganizować warsztaty projektu pn. TITTAN – Sieć na rzecz technologii, innowacji i przemian w procesie starzenia. Celem Projektu TITTAN jest wymiana, porównywanie i wdrażanie dobrych praktyk w 7 regionach europejskich, w zakresie metodyk, opartych na innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach. Podejście edukacyjne Projektu TITTAN skupia się na 3 obszarach tematycznych:

  1. Jak wyszukiwać innowacyjne produkty zdrowotne / usługi poprzez nowe procedury zamówień publicznych?
  2. Jak promować tworzenie ekosystemów innowacji w sektorze ochrony Zdrowia?
  3. Jak podnieść świadomość obywateli w korzystaniu z nowych technologii dla poprawy jakości życia?

Warsztaty mają na celu zebranie innowacji w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia zarówno na Dolnym Śląsku jak i w całym kraju. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztatach oraz prezentacji dobrych praktyk zdrowego i aktywnego starzenia, prosimy o rozsyłanie informacji o tym zdarzeniu w ramach Państwa Networków. Zgłoszenia tematów prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2016 na adres: antoni.zwiefka@dolnyslask.pl.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 9:00, w Sali 510 przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23, 50-403 Wrocław.

Serdecznie zaczęcamy do udziału!

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.