Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 17-21 listopada 2015, przedstawiciele Klastra Innowacyjna Medycyna odbyli wizytę studyjną u norweskich partnerów. W trakcie wizyty odbyły się prezentacje, spotkania i warsztaty dotyczące możliwości przeniesienia i dostosowania koncepcji Alma Hus do polskich warunków.

Projekt Almas House Polska jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa na poziomie Programu PL07.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.