Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Zebranie Ogólne Członków Klastra

W dniu 18. czerwca odbędzie się Zebranie Ogólne Członków Klastra.

Bardzo prosimy o rezerwację terminu w Państwa kalendarzach.
W najbliższym czasie podana zostanie informacja dotycząca porządku obrad, jak również szczegóły odnośnie godziny i miejsca spotkania.

Uczestnictwo w zebraniu Ogólnym jest obowiązkowe.
W zebraniu mogą uczestniczyć Członkowie Klastra lub osoby, którym udzielono pisemnego pełnomocnictwa.

Z uwagi na zaplanowane dodatkowe wydarzenia – liczymy na Państwa osobisty udział w Zebraniu!

Z poważaniem,
Zarząd Klastra Innowacyjna Medycyna

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.