Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Benchmarking zarządzania Klastra Innowacyjna Medycyna

Klaster Innowacyjna Medycyna w listopadzie 2016 roku przystąpił do benchmarking zarządzania Klastra Innowacyjna Medycyna z uwzględnieniem następujących obszarów:
• Struktura klastra
• Zarządzanie, strategia
• Finansowanie
• Świadczone usługi
• Kontakty i interakcje z otoczeniem
• Rezultaty działania oraz rozpoznawalność

Na podstawie tego benchmarkingu przyznano naszemu Klastrowi międzynarodowy certyfikat „European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate”
(Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem).

System przyznawania certyfikatów jakości ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis, Berlin) jest w tej chwili powszechnie rozpoznawalny w całej Europie.
Stanowi on narzędzie uwierzytelnienia organizacji klastrowych, które osiągnęły poziom rozwoju umożliwiający sprawną współpracę z partnerami krajowymi jak i
ponadnarodowymi. Certyfikat ten jest przyznawany tylko najlepszym Klastrom. Ma za zadanie wyróżniać te klastry,jak również motywować do współzawodnictwa oraz
przyczyniać się do wzrostu zainteresowania klastrem potencjalnych partnerów. Narzędzie to jest honorowane zarówno przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jak i
Polskie Ministerstwo Gospodarki. Certyfikat ESCA jest przyznawany na okres 2 lat.

bronzelabelcertyficate

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.