Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Cluster to Cluster Conference and Matchmaking Towards New Horizons Berlin 2014 – relacja

collage

Realizując Strategię Klastra Innowacyjna Medycyna w zakresie poszukiwania źródeł finansowania Prezes Klastra Innowacyjna Medycyna, Pan Bartosz Hajncz, reprezentował naszych członków na międzynarodowej konferencji – 2 Bsr Stars, Cluster To Cluster Conference And Matchmaking – Towards New Horizons, która odbyła się w dniach 18-19 września w Berlinie.
Konferencja składała się z dwóch części, sesji plenarnej oraz matchmaiking czyli bezpośrednich spotkań przedstawicieli klastrów.

Konferencję otworzyła Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Niemiec – Pani Brygitte Zypries, mowy inauguracyjne wygłosili Per Poulsen-Hansen, Sekretarz Stanu oraz Ambasador Królestwa Duńskiego w Niemczech.

W sesji plenarnej przedstawiono zagadnienia dotyczące internacjonalizacji klastrów oraz zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia wynikające z realizacji projektów ponadnarodowych. Szczególnie ważne, w tej części konferencji, były wystąpienia poświęcone dostępnym źródłom finansowania projektów ponadnarodowych. Omówiono programy finansowane przez kraje tj. Dania, Finlandia, Litwa, Islandia, Norwegia, Szwecja oraz Niemcy.

W drugiej części konferencji odbyła się giełda kooperacyjna pomiędzy klastrami. Podczas bezpośrednich spotkań przedstawiciele poszczególnych podmiotów mieli okazje zaprezentowania swojej instytucji oraz założeń dotyczących przyszłych projektów.

Zgodnie z poczynionymi założeniami Prezes Klastra Innowacyjna Medycyna, Bartosz Hajncz odbył 5 spotkań. Wśród rozmówców znaleźli się przedstawicieli Klastrów: Iceland Health Cluster z Islandii, BioSaxony – Drezno-Niemcy, Oslo Medtech z Norwegi

W trakcie rozmów zarysowały się wysoce obiecujące możliwości współpracy, zwłaszcza z klastrami z Islandii, Niemiec oraz Norwegii.

Wyrazami uznania dla polskich placówek medycznych okazała się propozycja islandzkiego klastra, który zamierza odbyć wizytę studyjną w Polsce podczas której zapozna się ze skutecznymi metodami prywatyzacji placówek medycznych oraz inicjowania zakładania własnej działalności gospodarczej przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Klaster z Saksonii wyraził chęć współpracy w obszarze opieki nad długotrwale chorymi. Zadeklarował także niezwykle cenną pomoc podczas pisania, realizowania oraz rozliczania projektu.

Najbardziej wymierna okazała się rozmowa z klastrem norweskim, który podczas naszej planowanej wizyty w Oslo, przedstawi nam stosowane przez siebie rozwiązania zmierzającego do zachowania przez niepełnosprawnego/starszego pacjenta jak najdłużej samodzielności. Rozwiązanie to łączy w sobie precyzyjnie dobrane usługi medyczne, umożliwiające pacjentowi w trakcie każdego dnia łączenie pobytu w szpitalu z pobytem do domu.

Była to pierwsza impreza międzynarodowa o takiej randze, w której uczestniczył nasz Klaster. Wybór uczestników z Polski poprzedzony był restrykcyjną rekrutacją.

Udział w konferencji wzbudził w nas przekonanie, że pozyskani partnerzy oraz zdobyta wiedza o nadchodzących konkursach przełożą się na konkretne projekty, z których wkrótce będą Państwo czerpać korzyści.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.