Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Dolnośląskie Forum Klastrów

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo – Handlową  serdecznie zaprasza Pana Prezesa  Bartosza Hajncza  oraz wszystkich zainteresowanych członków Klastra Innowacyjna Medycyna na  Dolnośląskie Forum Klastrów. Forum ma stać się miejscem inspiracji dla dolnośląskiej polityki klastrowej, której myślą przewodnią będzie wzrost pozycji klastra jako partnera wobec otoczenia.

W załączeniu przekazuję Zaproszenie, Program Forum oraz formularz zgłoszeniowy. Informacje dostępne będą również na stronie Wydziału Gospodarki w zakładce Dolnośląskie Klastry:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/dolnoslaskie-klastry/aktualnosci/artykul/dolnoslaskie-forum-k-lastrow/

Z poważaniem
Aldona Kanicka
Kierownik Działu
Wydział Gospodarki
Departament Rozwoju Regionalnego
pok. 431, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
tel. (71) 776 91 48, fax (71) 776 90 87
e-mail: aldona.kanicka@umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,  50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

Pliki do pobrania:
Program konferencji 16 listopada
Zaproszenie na forum 16 listopada
Formularz zgłoszeniowy

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.