Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Współpraca z prof. Kurpas

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem informacją o rozpoczętej współpracy z dr hab. nauk medycznych panią Donatą Kurpas, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Pani profesor będzie zajmowała się przygotowywaniem ekspertyz obejmujących potrzeby osób starszych.  Opracowywane analizy będą dotyczyły potrzeb społecznych, psychologicznych i somatycznych dolnośląskich seniorów oraz ich zapotrzebowania na produkty i usługi.

Pani profesor Donata Kurpas to wybitny pracownik naukowy w swojej dziedzinie, osoba pełna zaangażowania i pasji. O jej wiedzy i doświadczeniu świadczy szereg tytułów i publikacji. Obroniła doktorat w 2003 roku, specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej ukończyła w 2005r. W 2015r. otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Autorka ponad 600 publikacji z zakresu zagadnień klinicznych, organizacji i ewaluacji opieki podstawowej (w tym opieki nad pacjentami chorymi przewlekle), zdrowia publicznego i medycyny środowiskowej. Brała udział w wielu projektach wieloośrodkowych w kraju i za granicą. Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (powołany przez MNiSzW), ekspert PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Redaktor naczelny kwartalnika „Family Medicine & Primary Care Review” oraz kwartalnika „Puls Uczelni-Higher School’s Pulse”. Redaktor Działów BMC Family Practice i Rural and Remote Health Journal. Recenzent czasopism zagranicznych i krajowych. Brała czynny udział w ponad 40 konferencjach międzynarodowych i ponad 70 krajowych. Stypendystka Komisji Fulbrighta, Fundacji SOROS, EURACT, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Funduszu im. E. Niedźwirskiego. Kilkakrotnie nagradzana za działalność naukową i dydaktyczną przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz JM Rektora PMWSZ w Opolu. Honorowy Obywatel Hrabstwa Roanoke, VA, USA oraz Honorowy Obywatel Miasta Roanoke, VA, USA. Ambasador Saint Francis Service Dogs (Roanoke, VA, USA).

To zaszczyt współpracować z tak wybitną postacią, dlatego jest nam niezmiernie miło, że zechciała dołączyć do naszego grona. Mamy również nadzieję, że ta współpraca zaowocuje wieloma sukcesami i będzie polem do rozwoju zarówno naszej firmy jak i Pani prof. dr hab. Donaty Kurpas.

16.10.14. OPOLE INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W PANSTWOWEJ MEDYCZNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ AKADEMICKA FOT. PAWEL STAUFFER / NOWA TRYBUNA OPOLSKA

16.10.14. OPOLE INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W PANSTWOWEJ MEDYCZNEJ SZKOLE ZAWODOWEJ AKADEMICKA FOT. PAWEL STAUFFER / NOWA TRYBUNA OPOLSKA

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.