Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Konferencja
BIOCERVIN

Konsorcjum Biocervin (Stem Cells Spin S.A. oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) mają zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej konferencji  podsumowującej projekt pn.

„Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. wyniki przeprowadzonych w ramach projektu badań naukowych oraz opracowane prototypy wyrobów medycznych. Zaprezentowana zostanie również wytwórnia – laboratorium hodowli komórek macierzystych MIC-1 i produktów wytworzonych na ich bazie.

Konferencja odbędzie się 4-5 marca 2016 roku, w Hotelu Diament przy ul. Muchoborskiej 10.

Program konferencji

Formularz rejestracyjny

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.