Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Konferencja Programowa Porozumienia Zielonogórskiego Kraków 2014

DSC08878DSC08866DSC08870

W dniach 23-24 lutego 2014 roku Członkowie Zarządu Klastra brali udział w konferencji programowej Porozumienia Zielonogórskiego dotyczącej kierunków działań tej kluczowej dla środowiska organizacji . W trakcie niedzielnego panelu mieliśmy okazję zaprezentować koleżankom i kolegom  z pozostałych regionów kraju ideę związaną z powołaniem Klastra, główne założenia jego działalności  a także omówić nasze dotychczasowe dokonania.  W trakcie prezentacji, padło również zaproszenie do współpracy przy realizacji wspólnych ponadregionalnych projektów.

Gościem specjalnym konferencji był Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. W trakcie spotkania Pan Minister przedstawił ogólne założenia do rządowego programu reorganizacji służby zdrowia pod kątem zmian organizacyjnych i finansowych w zakresie podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Spotkanie to zgodnie z deklaracją Min  Neumanna, ma otworzyć szereg dalszych konsultacji Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem lekarskim.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.