Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Mazowieckie Dni Twórczości – Design i Innowacyjność

W ramach działań związanych z budowaniem więzi kooperacyjnych naszej organizacji, w środę 25 czerwca reprezentowaliśmy nasz Klaster w Warszawie w trakcie Mazowieckich  Dni Twórczości – Design i Innowacyjność.  Wydarzenie jest cykliczną, coroczną  platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy twórcami, projektantami, innowatorami, przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki i samorządów. Spotkanie organizowane  było  w formie targów przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI). (bliższe informacje: www.msodi.mazovia.pl/mdtdi/).  Podczas wydarzenia mieliśmy okazję zaprezentować Klaster Innowacyjna Medycyna nie tylko na  powierzchni wystawienniczej, ale również podczas aktywnej debaty na temat Biotechnologii i jej wpływu na gospodarkę Mazowsza. W trakcie panelu dyskusyjnego Prezes Bartosz Hajncz zaprezentował  rolę i zadania Klastra Innowacyjna Medycyna w procesie wdrażania innowacji w medycynie.

collage 1

 

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.