Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Nowy program klastrowy – rekrutacja

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym projekcie Klastra Innowacyjna Medycyna.

Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 60 + poprzez włączenie ich w działania prozdrowotne dla siebie i lokalnych społeczności.

Projekt będzie realizowany od maja 2015 r. do listopada 2016 r., w oparciu o wybrane podmioty lecznicze z terenu województwa Dolnego Śląska, w których zostaną wybrani animatorzy działający dla społeczności osób 60+.

Działania w projekcie:

  • Szkolenie lokalnych animatorów działań na rzecz zdrowego życia.
  • Prowadzenie seminariów, animowanie grup zainteresowanych zdrowiem ciała i ducha.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie ankiety dla seniorów – pacjentów w Państwa przychodniach. Dzięki ankiecie chcemy uzyskać informacje o zainteresowaniach seniorów i pozwoli dopasować program szkoleń i seminariów.

Ankiety prosimy przesyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres: biuro@innowacyjnamedycyna.eu

Przewidywane korzyści z przystąpienia do projektu:

Korzyści dla przychodni:

Program zakłada stworzenie „przychodni profilaktyki” w przychodniach z Dolnego Śląska (30), wykształcenie animatorów i powołanie regularnych szkoleń dla pacjentów, a także stymulowanie powoływania i koordynacji pracy grup samopomocowych, kontaktowania ich z istniejącymi stowarzyszeniami i organizacjami o charakterze ogólnopolskim. Wizerunek przychodni ma zmienić się z miejsca gdzie jest tylko medycyna naprawcza, w miejsce gdzie dodatkowo można uzyskać kompleksową wiedzę na temat szeroko rozumianego zachowania zdrowia. Przychodnie otrzymywać będą wpływy z wynajmu sal na zajęcia.

Korzyści dla animatorów:

Pielęgniarki środowiskowo- rodzinne, lekarze, lokalni liderzy, którzy podejmą się prowadzenia seminariów, podniosą swoją wiedzę medyczną, wprowadzą nową jakość w usługach dla seniorów. Animatorzy z przychodni będą otrzymywać wynagrodzenia.

Korzyści dla osób starszych:

Aktywizacja społeczno- kulturalna, podniesienie wiedzy o zdrowiu ciała i ducha.

W celu pozyskania dofinansowania dla projektu, Klaster będzie aplikował do programu FIO Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.

 

Materiały do pobrania

Ankieta dla Seniora

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.