Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Wykorzystując nasz pobyt w Warszawie w związku z udziałem w konsultacjach dotyczących tzw. „reform kolejkowych i onkologicznych”, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia, odbyliśmy również ważne dla klastra spotkanie z Panią Dyrektor Marzeną Brezą z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania zapoznaliśmy Ministerstwo z naszymi dotychczasowymi osiągnięciami oraz kierunkami rozwoju klastra ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących seniorów. Oczywistą bolączką jest finansowanie takich działań, ponieważ każdy konkurs ma ograniczoną pulę środków a ocena projektów, jak na przykładzie naszej ostatniej aplikacji konkursowej, nie zawsze oznacza sukces. Otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Brezy deklarację chęci współpracy z naszym klastrem zarówno w formie notyfikowania o zakładanych projektach, jak też udziału w naszych przedsięwzięciach.

Wizyta w Ministerstwie wpisuje się w ciąg spotkań konsultacyjnych prowadzonych przez zarząd klastra z różnymi podmiotami. Zakładamy, że dzięki naszym staraniom już wkrótce będziemy w stanie wdrożyć któryś z opracowanych projektów.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.