Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Światowy Kongres Klastrów

W dniach od 24. do 26. marca odbył się Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej, który był pierwszym tego typu wydarzeniem i to właśnie Polska dostąpiła zaszczytu bycia gospodarzem tego przedsięwzięcia. Po raz pierwszy w historii praktycy związani z klasteringiem z całego świata mieli możliwość uczestniczenia, w tak niezwykle ważnym wydarzeniu.

Organizatorem wydarzenia był Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Prezydent Dąbrowy Górniczej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz Podkarpacka Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kongres zgromadził przedstawicieli świata polityki, nauki oraz biznesu. Odwiedzili nas przedstawiciele Europy, Azji oraz Afryki.

W trakcie obrad powołano do życia Krajową Sieć Klastrów, której celem jest rozwój współpracy pomiędzy klastrami krajowymi oraz organizacjami zagranicznymi klastrów głównie poprzez wzmocnienie potencjału klastrów w formie stanowiącej platformę powiązań klastrów dla budowy gospodarki opartej na klastrach oraz wdrażania specjalizacji gospodarczych.

W wydarzeniu tym nie zabrakło także naszego Klastra Innowacyjna Medycyna. Klaster reprezentowany był przez Panów: Bartosza Hajncz oraz Piotra Polańskiego, a także Członka naszego Klastra, Pana Krzysztofa Pokorny, Prezesa Euroimpex sp o.o. Pan Bartosz Hajncz, Prezes naszego Klastra aktywnie uczestniczył w debacie poświęconej zagadnieniom ochrony zdrowia.

W trakcie sesji tematycznej dotyczącej problematyki medycznej doszło do podpisania listu intencyjnego. Porozumienie to zawarte zostało pomiędzy Ogólnopolskim Klasterem e-Zdrowie, Polskim Innowacyjnym Klasterem Medycznym PIKMED, Klasterem Nowoczesna Medycyna oraz Klasterem Innowacyjna Medycyna. Porozumienie, to zakłada współpracę pomiędzy klastrami w obszarze rynku medycznego i ochrony zdrowia. Jest to pierwsza taka inicjatywa w obszarze klastrów medycznych w Polsce. Cykliczne spotkania partnerów zaowocują między innymi powstaniem platformy współpracy i informacji. Współpraca klastrów ma wyjść również poza granice Polski w poszukiwaniu partnerów projektów o zasięgu międzynarodowym.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.