Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Wizyta na Śląsku i Małopolsce

22 marca liderzy naszego Klastra, Pan Piotr Polański oraz Bartosz Hajncz, w towarzystwie Koordynatora Klastra – Pani Ilony Trześniewskiej Radojewskiej wybrali się na Śląsk i do Małopolski. Celem spotkań roboczych w Rudzie Śląskiej oraz Krakowie, było rozszerzenie sieci współpracy i pozyskanie nowych członków.

Spotkanie w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości stanowiło kontynuację rozmów zapoczątkowanych w zeszłym miesiącu we Wrocławiu. Formuła spotkania pozwoliła na przybliżenie wizji działania zarówno naszego Klastra jak i Śląskiego Klastra ICT, którego Inkubator jest operatorem. Połączenie naszej wiedzy i doświadczeń z działalności leczniczej i śmiałych pomysłów informatycznych naszych nowych partnerów, powinno już wkrótce zaowocować komercjalizacją produktów adresowanych dla seniorów i najmłodszych pacjentów. Kolejne spotkanie robocze niebawem. O szczegółach będziemy informować.

Krakowskie spotkanie odbyło się na zaproszenie Małopolskich Przedsiębiorców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Wieczorna prelekcja była okazją do objaśnienia naszych dotychczasowych osiągnięć, zasad działania oraz głównych obszarów problemowych, w których chcemy się rozwijać. Część problemów sygnalizowanych przez naszych gospodarzy jest w trakcie opracowywania przez Innowacyjną Medycynę. Spotkanie zakończyła seria pytań oraz wymiana poglądów i ocen naszej działalności. Pojawiło się również kilka deklaracji przystąpienia do naszego Klastra.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.