Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Wizyta studyjna w Oslo

collage

Wizyta studyjna w Oslo

W ramach realizacji zadania publicznego o nazwie „Rozwój Klastra Innowacyjna Medycyna II”, przedstawiciele naszej organizacji odwiedzili w terminie 4 do 8 października 2014r Oslo. Gospodarzem wizyty byli przedstawiciele administracji  stolicy Norwegii.

Głównymi celami  wizyty  było uzyskanie  odpowiedzi   na szereg  nurtujących nas pytań związanych z modelem opieki zdrowotnej w jednym z Państw Skandynawskich,  a także stworzenie dobrego podłoża do współpracy w ramach projektów ponadnarodowych.

Zależało nam w szczególności na uzyskaniu odpowiedzi na pytania o ogólnej wizji norweskiego systemu opieki zdrowotnej, zasadach współpracy pomiędzy administracją państwową, samorządową oraz środowiskiem medycznym, roli lekarza rodzinnego w opiece nad pacjentem, ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności leczniczej, możliwych zastosowaniach nowoczesnych narzędzi w ramach telemedycyny oraz praktyczne rozwiązania dotyczące opieki nad seniorami. Równolegle próbowaliśmy znaleźć odpowiedź o możliwej roli i zadaniach klastrów jako akceleratorów współpracy, innowacji i wdrożeń.

Wizyta została zaplanowana przez naszych gospodarzy w sposób, który zapewnił nam najlepsze zapoznanie z postawionymi problemami. Wysłuchaliśmy kilkunastu prezentacji   w ratuszu miejskim, szpitalu uniwersyteckim, domu dziennej opieki nad seniorami , modelowym ośrodku szkoleniowym dla personelu opiekuńczego a także siedzibie jednej z gmin miejskich.

Ostatni dzień wizyty przeznaczyliśmy na spotkanie z partnerskim klastrem medycznym, z którym nawiązaliśmy kontakt w trakcie wrześniowych targów w Berlinie. Potencjalne efekty współpracy mogą być bardzo obiecujące dla obu stron. Obecnie kontynuujemy rozmowy dotyczące szczegółów.

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.