Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Zapraszamy chętnych do współpracy naukowej

Aktualnie realizujemy projekt Almas House in Poland, koncentrujący się na problemie starzejącego się społeczeństwa. Zakończy się wypracowaniem własnych standardów opieki nad osobami starszymi – naszymi pacjentami. Dalszym celem będzie stworzenie opracowań naukowych i ich publikacje. Generalnie wokół opieki z punktu widzenia somatyki, funkcjonowania psychicznego, społecznego wraz z uwarunkowaniami organizacyjnymi. Połączenie tego z pilotażem konkretnych interwencji zwiększy potencjał publikacyjny, a wykonanie prac naukowych umożliwi przeprowadzenie przewodów doktorskich.

Niniejszym chcielibyśmy zaprosić zarówno lekarzy rodzinnych oraz menadżerów placówek medycznych ale i też wszystkich chętnych do współpracy. Na każdym z etapów deklarujemy daleko idącą pomoc oraz wsparcie, łącznie z poszukiwaniem funduszy na konkretne badania i prace naukowe.

Opiekę nad grupą obejmą: prof. Donata Kurpas z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego oraz dr Piotr Karniej, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMed we Wrocławiu.

Zaciekawionych proszę o możliwie szybki kontakt , pytania:
Piotr Polański, V­ce Prezes Klastra Innowacyjna Medycyna, p.polanski@wp.pl

„brakuje ci tylko doktoratu: na pewno się napracujesz ale przyjemniej i taniej nie będzie!”

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.