Klaster Innowacyjna Medycyna

  • de
  • en
  • pl

Aktualności

Podsumowanie konferencji z 9 maja

W dniu 9 maja 2016 roku w Hotelu Mercure we Wrocławiu odbyła się konferencja pt.:

Opieka koordynowana – wybór czy konieczność? Miejsce POZ-u i AOS-u w nadchodzących zmianach. Czy możemy mieć wpływ na proces?

W programie konferencji przewidziano udział ekspertów Banku Światowego oraz Centrali NFZ.

Konferencja zgromadziła prawi 100 osób: lekarzy, managerów opieki zdrowotnej.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie i gorącą dyskusję!

 

program konferencji 9 maja

Prezentacje:

Koordynowana Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

Koszyk opieki podstawowej

Opublikowano w: Aktualności

Strona powstała w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: “Rozwoj Klastra Innowacyjna Medycyna” finansowanego ze zródeł Samorządu Województwa Dolnośląskiego, umowa nr DG-G/2918/13 z dnia 13.09.2013.